Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών ΑΠΠ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ) ΑΠΠ είναι ο επίσημος φορέας που εκπροσωπεύει τους Έλληνες νέους επιχειρηματίες της στην Αθήνα και στα Περίχωρα, στην Ελλάδα και Διεθνώς, εδώ και 15 χρόνια, συμμετέχοντας σε διαβουλεύσεις με θεσμικούς φορείς και διοργανώνοντας πλήθος εκδηλώσεων που σκοπό έχουν να ενισχύσουν την επιχειρηματική παιδεία στην χώρα μας.

slider image

Σκοποί

Εκπροσώπευση των Νέων Επιχειρηματιών

Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται πρότυπα που να προωθούν την δημιουργικότητα και την ανάπτυξη. Επιπλέον, εξαιρετικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες εμφανίζονται από νέους Έλληνες, αλλά για να αναπτυχθούν απαιτείται στήριξη, καθοδήγηση και προστασία, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ρόλο που έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος.

Δικτύωση και Πληροφόρηση Επιχειρηματιών

Υπάρχουν τεράστια κενά στην πληροφόρηση όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα διακαιώματα και τις των επιχειρηματιών, τα λογιστικά και νομικά θέματα, και ταυτόχρονα Ελλάδα πάσχει όσον αφορά την αλληλοϋποστήριξη γενικά και ειδικά των επιχειρηματιών, προβλήματα τα οποία λύνονται με την αλλαγή νοοτροπίας.

Διαφάνεια, Εκσγχρονισμός και Απλοποίηση Νομοθεσίας

Για να αναπτυχθεί οποιαδήποτε υγειής επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται σε μια οικονομία όπου επικρατούν συνθήκες που θα ευνοούν την παραγωγικότητα, την αξιοκρατία και την ισονομία. Η οικονομία πρέπει να χαρακτηρίζεται από νόμους κατανοητούς, δίκαιους, και σταθερούς, και να συμβαδίζουν με την διεθνή πραγματικότητα και την σύγχρονη εποχή.

Εφαρμογή της Καινοτομίας

Δεν αρκεί να εφευρίσκεται η καινοτομία, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται. Η Ελλάδα δεν πάσχει στην έρευνα, αλλά στη μεταφορά της τεχνογνωσίας από την θεωρία στην πράξη. Κάθε επιχείρηση δύναται και οφείλει να εφαρμόζει καινοτομικές μεθόδους σε μικρή ή μεγάλη έκταση, κάτι που πετυγχάνεται με ενημέρωση και μετεκπαίδευση.

Ανάπτυξη της Επιχειρηματικής Παιδείας

Είναι αναγκαίο να συνδεθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά και την σύγχρονη οικονομία. Επίσης, η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα πρέπει να ξεκινάει από σχολική ηλικία, ώστε οι νέοι να αποκτήσουν επιχειρηματική κουλτούρα. Ομοίως, επιχειρηματίες, άνεργοι και εργαζόμενοι πρέπει να επανεκπαιδεύονται στα αναγκαία εφόδια που απαιτεί η εποχή.

Προώθηση της Εξωστρέφειας

Η Ελλάδα είναι πολύ μικρή ως αγορά για να αναπτυχθεί μια σύγχρονη επιχείρηση. Ωστόσο με βάση την χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και με διαχρονικές σχέσεις με χώρες της Μεσογείου, της Ασίας, της Ανατολικής Ευρώπης, ένας φιλόδοξος επιχειρηματίας έχει την δυνατότητα να αναπτύξει την δραστηριότητά του με την κατάλληλη καθοδήγηση.

Τα μέλη

slider image

Τακτικό μέλος

Για να είναι κάποιος Τακτικό Μέλος πρέπει να είναι κάτω των 40 ετών και να να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε στο όνομά του, είτε ως μέλος οργάνων διοίκησης εταιριών είτε ως έταιρος ή μέτοχος επιχείρησης. Αν επιθυμεί κάποιος να γίνει μέλος του Σύνδεσμου, αλλά δεν ασκεί ακόμα επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να γίνει Προσωρινό Μέλος.

Γίνε Μέλος
slider image

Προσωρινό μέλος

Προσωρινά μπορούν να γίνουν οι εν δυνάμει επιχειρηματίες και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο, όπως οι ιδρυτές startups, που δεν έχουν ξεκινήσει λογιστική δραστηριότητα. Τα μέλη αυτά μετά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας μετατρέπονται αυτομάτως σε τακτικά, εφόσον είναι ταμειακώς εν τάξει.

Γίνε Μέλος
slider image

Επίτιμο μέλος

Επίτιμα Μέλη είναι τα πρόσωπα που λόγω της ιδιότητάς ή της προσωπικότητάς τους μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στην επιδίωξη των σκοπών του σωματείου μετά από απόφαση του Δ.Σ. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Γίνε Μέλος

Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες προσφέρονται τόσο για τα μέλη όσο και για μη μέλη (χωρίς έκπτωση)

Κέντρο
Ανάπτυξης
Επιχειρηματικότητας

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας υποστηρίζει υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρησεις σε διάφορους τομείς και για διάφορες φάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, την ίδρυση επιχείρησης και την προετοιμασία χρηματοδότησης.

Μάθε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρηματικής Προβολής

Η ενίσχυση της επιχειρηματικής προβολής περιλαμβάνει την σύνταξη του marketing plan και της στρατηγικής, την ενίσχυση εταιρικής ταυτότητας (branding), την κατοχύρωση εμπορικού σήματος, την προώθηση της επιχείρησης online και offline.

Μάθε περισσότερα

Επαγγελματική και
Επιχειρηματική
Κατάρτιση

Ο Σύνδεσμος προσφέρει εξειδικευμένη συμβουλευτική ή σεμινάρια, προς επιχειρηματίες, ανεξαρτήτου ηλικίας, φοιτητές, ανέργους και στελέχη επιχειρήσεων, με θεματικές της σύγχρονης οικονομίας, όπως το business planning, το marketing και το branding.

Μάθε περισσότερα

Υποστήριξη
Εξωδικαστικής
Διαμεσολάβησης

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την κατάρτιση του φακέλου, την αξιολόγηση της εταιρικής θέσης, την μελέτη του πλάνου βιωσιμότητας, την νομική υποστήριξη και την υποστήριξη στην διαπραγμάτευση στο σύνολό της.

Μάθε περισσότερα

Κύριες Δράσεις

device screen

StartingUP: Global Entrepreneurship Week

Προβολή
device screen

StartingUP: Roadshow

Προβολή
device screen

Startup Europe Week

Προβολή

Τι λένε οι συνεργαζόμενοι φορείς

user avatar

Μπαρδακίδης Δημήτρης – Europe Direct Ξάνθης

Είναι πολύ χρήσιμο να διοργανώνονται στην Περιφέρεια της Ελληνικής επικράτειας εκδηλώσεις με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, οι οποίες καλλιεργούν τον γόνιμο διάλογο και φέρνουν σε δημιουργική επαφή υφιστάμενους και εν δυνάμει επιχειρηματίες με Φορείς προώθησης της επιχειρηματικότητας.

user avatar

Χριστόδουλος Τοψίδης – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου

«Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Έβρου στηρίζει με θέρμη και χαρά δράσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στην ενθάρρυνση της επίτευξης καινοτομίας ως «αναχώματα» στην διαρκώς εντεινόμενη οικονομική κρίση, όπως το 1ο Roadshow Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Starting UP που έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη στις 16 Δεκεμβρίου 2016».

user avatar

Γιάννης Βαρδιάμπασης – Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

" Ένας από τους κύριους στόχους του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων του, μέσω και της προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, οπότε ο Πρόεδρος του Τμήματος Αν. Καθηγητής Ιωάννης Βαρδιάμπασης θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή στη επιτυχημένη διοργάνωση του StartingUp: Roadshow "

user avatar

Αντώνης Λιβιεράτος – Σύμβουλος επιχειρηματικότητας, εντεταλμένος διδασκαλίας Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι startup είναι κοινά. Το Roadshow - Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, συμβάλλει στην ανταλλαγή πολύτιμων εμπειριών ώστε οι νέοι επιχειρηματίες να μην 'ανακαλύπτουν τον τροχό' από την αρχή.

user avatar

Δημήτρης Φραγκάκης – Γενικός Γραμματέας Δήμου Χανίων

Μία εκδήλωση μεστή και φρέσκια που αναδεικνύει μία νέα κουλτούρα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στους νέους ανθρώπους

user avatar

Κοσμάς Περπιράκης – Πρόεδρος ΟΕΒΕ Ρεθύμνης

Παρακολουθήσαμε το 1ο Roadshow Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας StartingUP την Τετάρτη 8 Μαρτίου, στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης. "Θεωρώ πολύ σημαντικές τέτοιες ανοιχτές συζητήσεις, για τους επαγγελματίες τους οποίους εκπροσωπώ στον Νομό μας, κατ αρχήν γιατί είναι εναρμονισμένες με το τρίπτυχο που είναι το αναπτυξιακό μας σύνθημα « Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» το οποίο αποτελεί εργαλείο για την ουσιαστική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Συγχαίρω τους διοργανωτές και τους εισηγητές της συζήτησης για την αρτιότητα της εκδήλωσης"

user avatar

Ανδρεάδης Μάνος & Κουκλάκης – Asset Τεχνολογική

Με χαρά συμμετείχαμε σε αυτήν την τόσο σημαντική πρωτοβουλία για την προώθηση και την ανάπτυξη διαλόγου σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Προτρέπουμε τους διοργανωτές να την καθιερώσουν ως έναν θεσμό ενημέρωσης και κινητοποίησης της επιχειρηματικής και πανεπιστημιακής κοινότητας”

user avatar

Αμοιράς Σταύρος – Σύμβουλος Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, Ena Team

Οποιαδήποτε δράση, ενέργεια και δραστηριοποίηση γίνεται προς την διάδοση του υγιούς επιχειρείν μας έλκει και μας ενεργοποιεί ώστε να συμμετάσχουμε και να συνεισφέρουμε και εμείς ακόμη και στο ελάχιστο, με τις όποιες δυνάμεις διαθέτουμε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή το startingup έχει την ίδια φιλοσοφία και ταυτίζεται με τις δικές μας σκέψεις και επιδιώξεις, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το συμμετάσχουμε και να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια.

Διοικητικό Συμβούλιο

member

Ορέστης Ματσούκας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Ορέστης Ματσούκας έχει σπουδάσει Επιχειρηματικό Σχεδιασμό και Πληροφοριακά Συστήματα, ενώ έχει εργαστεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, η Σερβία και η Σλοβακία, σε projects που αφορούσαν κυρίως την επιχειρηματική ανάπτυξη των εκεί αγορών.

member

Αλφρέντο
Σάλτιελ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α'

O Αλφρέντο Σάλτιελ προέρχεται από οικογένεια με μεγάλη παράδοση στην βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων. Έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στον χώρο της μόδας στην εταιρεία United Fashion Brands SA, όπου δημιούργησε το fashion brand “Julia Bergovich” με παρουσία σε περισσότερες από 10 χώρες σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

member

Μιχάλης
Κόκκινος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'

Ο Μιχάλης Κόκκινος είναι σύμβουλος επικοινωνίας με ειδίκευση στις σύγχρονες μορφές digital marketing (inbound marketing & native advertising) στον χώρο της πολιτικής, του τουρισμού και των ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-shop).

member

Θεμιστοκλής Καρινιωτάκης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Θεμιστοκλής Καρινιωτάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Είναι απόφοιτος του Κλασσικού Λυκείου Αναβρύτων (τάξη’99) και των Νομικών Σχολών του Δημοκρίτειου Παν/μιου (Κομοτηνή) και του Ντέρμπι (University of Derby). Δραστηριοποιείται ως συμβολαιογράφος στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ, παλιότερα διέθετε νομική φίρμα με ειδίκευση στο εμπορικό και αγγλικό δίκαιο.

member

Νικόλαος Αναστασάκης

ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο Νικόλαος Αναστασάκης είναι απόφοιτος των Πανεπιστημίων του Γιορκ και του Κάρντιφ. Είναι οικονομικός σύμβουλος με ειδίκευση στις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών.

Subscribe Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tincidunt malesuada lectus. Mauris aliquet urna neque, eget mattis felis imperdiet id.

Screenshoots

Updates and services

Nullam viverra laoreet auctor. Fusce nisl orci, suscipit at tellus quis, mattis mattis quam. Aliquam malesuada nibh ut odio fermentum, nec mollis ante tempus

Nullam viverra laoreet auctor. Fusce nisl orci, suscipit at tellus quis, mattis mattis quam. Aliquam malesuada nibh ut odio fermentum, nec mollis ante tempus

Nullam viverra laoreet auctor. Fusce nisl orci, suscipit at tellus quis, mattis mattis quam. Aliquam malesuada nibh ut odio fermentum, nec mollis ante tempus

Nullam viverra laoreet auctor. Fusce nisl orci, suscipit at tellus quis, mattis mattis quam. Aliquam malesuada nibh ut odio fermentum, nec mollis ante tempus

slide
slide

Επικοινωνήστε μαζί μας


211 4000 909

info@esyne.gr

Δραγατσανίου 4, 10559 Αθήνα